Vi är experter på att förverkliga drömmar och skapa levande handelsplatser.

Vår historia började med ett byggbolag specialiserat på butiksbyggnation för att sedan växa till en koncern med ett komplett erbjudande för nyetablering och ombyggnationer i detaljhandel eller annan kommersiell verksamhet. Tack vare vår kunskap och erfarenhet kan vi äga projekt från idé till öppningsdag. För kunden innebär det trygghet, kostnadseffektivitet och kvalitet.

 

SOH Butiksetablering ingår i en koncern med bolagen; Butiksprojektering, Butiksgruppen, Butiksfixaren och Butiksspecialisten. Tillsammans projekterar, bygger, monterar och installerar vi stora som små projekt. Det innebär att vi har en bredd av kompetenser under ett och samma tak. Därtill har vi ett nätverk av experter inom olika områden. På så sätt kan vi ta hjälp av rätt kompetens vid rätt tillfälle.